HEMMAKONTORET

På grund av attackångest jobbar jag hemma idag. Tammefan det är bekvämt, är cirka tusen gånger mer effektiv än i mitt landskapskontor.

Fast jag är lite ensam måste jag erkänna.

Moi.

Photo on 09-05-14 at 12.17 #2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *