Godbitar

Bästa bilderna från gårdagens baluns:


Och


Det oaktat var det en bra gala. Speciellt kul hade jag klockan två när jag, dubbelvikt, kämpade mig hem genom stormen i trettoncentsklackarna. Jag säger inte att de är obekväma, bara lite opassande för just den situationen.

Nu ska jag försöka plocka ihop bitarna av mig själv och gå på jobb. Sista layoutveckoslutet.

3 responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *