3 responses

  1. Helt som Carrie, hon tappa ju också sitt! Var har du förresten skaffa det? Jag sku också kunna tänka mig ett liknande…

Leave a Reply to Hanna Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *