3 responses

  1. Helt som Carrie, hon tappa ju ocksÃ¥ sitt! Var har du förresten skaffa det? Jag sku ocksÃ¥ kunna tänka mig ett liknande…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *