Ägogransknig

Mor och jag tog ett varv för att inspektera hemmanet.


Lillstigen


He ji no nätt i Alskat.


Mamma hittade svamp.


Jag kände på vattnet.


Det var kallt.


Nu är det slut, ska gå och lägga mig. Hej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *