4 responses

    • Jag kan lyfta från marken och SAMTIDIGT göra miner. Har simultanförmåga!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *