Internet kuittar

Vad är problemet? Varför bloggar ingen just den natt jag ligger sömnlös?
Dåligt, mänskor. Dåligt.

Ska kolla om det står nåt annat på internet. Troligen inte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *