Frågor och svar

Linda frågar Vad tycker du är den ultimata förfestdrickan?
Jag svarar skumpa! Och sätter en bild på det:

2 responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *